tel. 44 635 09 53 Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Wyznaczeniu obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu bełchatowskiego z/w na wystąpienie ogniska choroby zakaźnej grypy ptaków (HPAI)

Wyznaczeniu obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu bełchatowskiego z/w na wystąpienie ogniska choroby zakaźnej grypy ptaków (HPAI)

19-04-2021

W związku z wyznaczeniem w dniu 14 kwietnia 2021 r. ogniska choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie bełchatowskim, w miejscowości Suchcice w gminie Drużbice

, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu obszaru zapowietrzonego na terenie powiatu bełchatowskiego, obejmującego:
1) W gminie Drużbice miejscowości: Kącik, Rasy, Nowa Wieś,  Bukowie Dolne, Bukowie Górne, Żbijowa, Suchcice, Stefanów, Książe, Hucisko, Pólko, Wrzosy, Wdowin, Wdowin Kolonia, Kazimierzów, Katarzynka
2) W gminie Bełchatów miejscowości: Wielopole, Huta, Niedyszyna, Helenów, Kanada do drogi krajowej nr 74.
Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
• Przemieszczania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwach, zarówno z gospodarstwa jak i do gospodarstwa bez zgody powiatowego lekarza weterynarii,
• Wywożenia, rozrzucania ściółki z pomieszczeń, gdzie utrzymywane są ptaki bez zgody powiatowego lekarza weterynarii,
• Organizowania targów, wystaw, pokazów, konkursów, gdzie gromadzony jest drób i inne ptaki, również lotów gołębi,
• Wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,
• Przemieszczania  i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
• Targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych;
• Pojenia drobiu wodą pochodząca ze zbiorników, do których dostęp może mieć dzikie ptactwo.
Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
• Odosobnienie drobiu od innych ptaków w zamkniętych budynkach lub kurnikach, by uniemożliwić kontakt z drobiem lub ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczyć kontakt z dzikim ptactwem,
• Usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
• Karmienie i pojenie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, by uniemożliwić kontakt z dzikim ptactwem;
• Stosowanie w gospodarstwach odzieży i obuwia ochronnego, odkażania rąk środkami dezynfekcyjnym, stosowanie mat nasączonych środkami dezynfekcyjnymi przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz oczyszczanie i odkażanie sprzętu używanego do obsługi drobiu;
• Mycie i dezynfekcje środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa,
• Prowadzenie wykazu osób wchodzących do pomieszczeń, gdzie przetrzymywana jest pasza oraz ptactwo.
Ponadto, PLW w Bełchatowie informuje o konieczności niezwłocznego informowania o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności drobiu lub innych ptaków lub pojawienia się następujących objawów:  znacznego spadku pobierania paszy i wody, biegunki, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych takich jak paraliż nóg, skrzydeł, sinicy czy wybroczyn.
W przypadku pojawienia się wyżej opisanych objawów, PLW w Bełchatowie prosi o niezwłoczny kontakt pod numerami telefonu: 695-590-953 , 505-671-253, 518-536-124,  44 635 09 53
Jednocześnie PLW w Bełchatowie informuje, iż w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone kontrole w Państwa gospodarstwach sprawdzające przestrzeganie wprowadzonych zasad bioasekuracji.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =