tel. 44 635 09 53 Pon - Pt: 7:30 - 15:30

Komunikaty

Problemy związane z transportem oraz ubojem krów będących w okresie okołoporodowym, w zakładach ubojowych.

Problemy związane z transportem oraz ubojem krów będących w okresie okołoporodowym, w zakładach ubojowych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż na obszarze RP, w tym w powiecie bełchatowskim obowiązuje zakaz transportu do ubojni krów będących w okresie okołoporodowym oraz zakaz uboju takich zwierząt, a w szczególności zakaz znęcania się nad takimi zwierzętami, z zakazem uśmiercania zwierząt w okresie okołoporodowym.

Prawo krajowe jak również prawo UE, w szczególności Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań, określa obowiązki wszystkich osób uczestniczących w procesie przewozu zwierząt (hodowców krów mlecznych, przewoźników, organizatorów transportu, kierowców, opiekunów).
Wskazane powyżej unijne rozporządzenie wskazuje m.in., że niewolno przewozić zwierząt ciężarnych w końcowej fazie ciąży i w tygodniu następującym po porodzie oraz zwierząt bardzo młodych, urodzonych dwie doby przed planowanym transportem (w przypadku cieląt
do 10 dni, świń poniżej 3 tygodni, jagniąt poniżej tygodnia). Pojazdy przeznaczone do transportu powinny: uniemożliwić zwierzętom wydostanie się z pojazdu i nie dopuścić do zranienia zwierząt.
Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu, natomiast wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego bólu i cierpienia.
- Zwierzęta zranione, wykazujące niewydolność wielonarządową, bądź też z objawami patologicznymi, nie będą uważane za zdolne do transportu, w tym do rzeźni bydła. Do zwierząt wykazujących ogólną niewydolność będą zaliczane samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywalnego okresu ciąży lub samice, które urodziły w poprzednim tygodniu. Uśmiercanie zwierząt w okresie okołoporodowym:- Zabrania się m.in. uśmiercania zwierząt w okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży dla danego gatunku, bezpośrednio poprzedzającym planowany termin porodu, oraz 48 godzin po porodzie (z wyjątkiem m.in. konieczności bezzwłocznego uśmiercenia), np. złamanie miednicy, złamanie kości udowej, to jest tzw. UBÓJ z KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZANY W GOSPODARSTWIE.
Naruszenie powyższych przepisów zarówno przez posiadacza zwierząt zlecającego transport jak i przewoźnika/pośrednika realizującego przewóz stanowi przestępstwo!
Podstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie(WE)nr1255/97. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2022.572 t.j.)
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 2 =