tel. 44 635 09 53 Pon - Pt: 7:30 - 15:30

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego,
w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


Na  podstawie  art. 46 ust. 3 pkt 3 lit.  b,  pkt 8a,  pkt 10 ustawy  z dnia  11 marca  2004 r.  o ochronie  zdrowia
zwierząt  oraz  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 1421)  na  terenie  województwa
łodzkiego zarządza się, co następuje:
§ 1. Nakazuje się:
1. utrzymywanie drobiu  w zamknięciu;
2. informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach
drobiu.
§ 2. Zakazuje się:
1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1 i § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.
§ 4. Rozporządzenie  w chodzi  w życie  z dniem  podania  do  wiadomości  publicznej  w sposób  zwyczajowo
przyjęty na terenie województwa łódzkiego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =